Terma dan Syarat

1) Barangan yang ditempah secara online tidak boleh dipulangkan, kecuali ada kesilapan yang berpunca dari pihak kami.

2) Warna dan corak pakaian/produk yang dipaparkan pada photo bergantung kepada pencahayaan dan kualiti gambar.

3) Jika anda ingin mengetahui dengan terperinci tentang pengunaan, saiz, warna serta availibility of product, sila hubungi kami melalui komen/inbox di blog/Facebook. Pastikan anda maklum dengan jumlah barangan, warna, saiz(jika berkenaan) dan harga sebelum memesan tempahan anda.

4) Photo dan juga gambar yang dipaparkan di Blog atau Facebook kami adalah hak milik My Little Twinkle Enterprise [PG0310380-M] dan tidak boleh dipindah milik.

5) Tempahan hanya akan diproses setelah bukti pembayaran diterima.

6) Tempahan adalah berdasarkan siapa tempah dan bayar dahulu.

7) Sila gunakan borang tempahan untuk menempah produk pilihan anda.